Beneficjent:  Beata Dorota Jerzycka

Tytuł operacji:  Wsparcie usług i produktów lokalnych poprzez podjęcie działalności w zakresie obsługi ruchu turystycznego – wynajem kajaków

Cel operacji:  Stworzenie źródła dochodu poprzez stworzenie działalności gospodarczej wykonywanej we własnym imieniu w zakresie wynajmu kajaków

 

Operacja współfinansowana jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla Doliny Baryczy na lata 2016 – 2022 w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Działania 19 LEADER  zawartego w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.